SMS

Short Message Short

Het sturen van een SMS bericht vanaf een vaste telefoonaansluiting naar een mobiele of vaste telefoon is een standaard optie die in een aantal centrales aanwezig is.

Ook andersom, van mobiel naar een toestel aangesloten op de centrale is het geen probleem meer. U kunt op de door u aangegeven MSN nummers deze functie activeren.

De centrales zijn hierop ingericht en door gebruik te maken van het SMS centrum ligt deze mogelijkheid binnen uw handbereik. Bepaalde geprogrammeerde toestellen kunnen zo hun eigen en onafhankelijke SMS omgeving krijgen.

Bijgeleverde software zorgt ervoor dat u via de computer berichten kunt intoetsen en ook ontvangen. U heeft dan wel een comfort toestel nodig die via de USB bus kan worden aangesloten. Ook op het display van de telefoon kunt u het bericht zien.